• stella & rose   »   gertie   »   delightful
 
 
1 2 3 4
   
7 7
 
     
 
 
 
 • stella & rose   »   gertie   »   friends forever
 
 
1 2
   
 
     
 
 
 • stella & rose   »   gertie   »   girly
 
 
   
 
     
 
 
 • stella & rose   »   gertie   »   little one
 
 
   
 
     
 
 
 • stella & rose   »   gertie   »   you & me
 
 
   
 
     
 
 
 • stella & rose   »   hattie   »   boy
 
 
   
 
     
 
 
 • stella & rose   »   hattie   »   buddies
 
 
   
 
     
 
 
 • stella & rose   »   hattie   »   family
 
 
   
 
     
 
 
 • stella & rose   »   hattie   »   happy
 
 
   
 
     
 
 
 • stella & rose   »   hattie   »   remember
 
 
   
 
     
 
 
 • stella & rose   »   hazel   »   fancy
 
 
   
 
     
 
 
 • stella & rose   »   hazel   »   lovely
 
 
   
 
     
 
 
 • stella & rose   »   hazel   »   memories
 
 
   
 
     
 
 
 • stella & rose   »   hazel   »   mother
 
 
   
 
     
 
 
 • stella & rose   »   hazel   »   special
 
 
   
 
     
 
 
 • stella & rose   »   mabel   »   joy
 
 
   
 
     
 
 
 • stella & rose   »   mabel   »   little lady
 
 
   
 
     
 
 
 • stella & rose   »   mabel   »   love
 
 
   
 
     
 
 
 • stella & rose   »   mabel   »   play
 
 
   
 
     
 
 
 • stella & rose   »   mabel   »   so sweet
 
 
   
 
     
 
 
 • stella & rose   »   6x6 paper pads
 
 
   
 
 
     
       
 

8 0 0 . 6 6 5 . 5 1 1 6 p    •    8 0 1 . 2 9 8 . 3 7 0 4 f